Ditt standpunkt er viktig, enten du ønsker å være med på aktiviteter, eller du vil være med for å støtte arbeidet.