Medlemmer i IOGT har valgt å ikke bruke alkohol eller andre rusmidler så lenge medlemskapet varer.
Du betaler kr. 50,- i kontingent i innmeldingsåret. Året etter har vi tre kontingentsatser hvor du bestemmer hvilken du velger – kr. 50,-, / kr. 200,- eller kr. 370,-

Se ofte stilte spørsmål

Legg inn fødtselsdato med formatet dd.mm.åååå, eksempel 20.10.1980

Betaling

 
vipps