• 18 prosent av befolkningen drikker ikke alkohol og gjør det samtidig enklere og ta rusfrie valg for andre i deres omgangskrets. Vi er en motkraft til kommersielle krefter, lokalt og globalt. Sammen forandrer vi alkoholkulturen.

  • Gjennom en aktiv medlemsorganisasjon med frivillige og ansatte over hele landet driver IOGT gode forebyggingsprogrammer og har et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge.

  • Som medlem sier du ja til å ikke bruke alkohol eller andre rusmidler i den tiden du er medlem