• Hvem lar du påvirke ditt liv? Hvordan påvirker du andre? Kulturer og normene vi lever etter skaper vi sammen, også hvor vi drikker, hvor mye vi drikker og hvordan vi drikker.
  • Alkohol skaper problemer for mange mennesker. IOGT jobber for en verden der alle kan leve meningsfulle og frie liv uten at alkohol eller andre rusmidler skal stå i veien for det.